Image
Локален Младински Совет

Локален младински совет

Локален младински совет (ЛМС) претставува тело на локалната самоуправа кое го сочинуваат млади претставници на различните форми на организирање во Општината, кое има советодавна и застапувачка улога за прашањата од младински интерес кон локалната самоуправа.
 
Локалниот младински совет ги врши следните работи: 
 
- расправа на седници на ЛМС за прашања значајни за нивната работа; 
- расправа за прашања за кои се расправа на Советот на Oпштина Гевгелија, а се од интерес за работата на младите;
- соработува во изработката и го следи спроведувањето на локалните акти за млади, донесени од страна на општината; 
- организира работилници, предавања, трибини, кампањи, манифестации и други активности во врска со младинските прашања; 
- информира и ги промовира  активностите на Локалниот младински совет; 
- врши и други работи од интерес за младите. 
 
Членови на Локален младински совет на Општина Гевгелија     
име и презиме: назив на организација: тел. конт. e-mail функција

 1. Кристијан

Алчинов

 Здружение на пчелари „Апитоксин“- Гевгелија  071 207 833  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  претседател

 2. Марија

Јовановска 

 „Мултимедија“- Здружение за мултимедијална култура, Скопје  071 351 596  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  член

 3. Памела

Петровска

 Црвен крст на РСМ ОО Гевгелија  077 518 223  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  член

 4. Георги

Петков

 УМС на ОК ВМРО-ДПМНЕ Гевгелија  078 376 993  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  член

 5. Тијана

Ристовска

 Центар за едукација, култура и активизам „Мултус“- Гевгелија  070 393 882  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  заменик-претседател
 
 
 
Службеник за млади: Петар Јанчев, помлад соработник за соработка со корисници на јавни услуги во Одделението за социјална, здравствена, детска и други заштити, култура и спорт
e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
 
© 2023 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio