Image
Формулари

Угостителска Дејност

 

ФОРМУЛАРИ ЗА УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ

  • БАРАЊЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ
  • БАРАЊЕ ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ
  • БАРАЊЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МИНИМАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И КАТЕГОРИЗАЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ ОД МАЛ ОБЕМ
  • БАРАЊЕ ЗА ЗАВЕРКА НА НОРМАТИВИТЕ ЗА ХРАНА И ПИЈАЛОЦИ
  • УПАТСТВО ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ВРШИТЕЛИ НА УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ

 

 

 

 

 

 

Прашајте го градоначалникот

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2023 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio