Image
Сервис на граѓаните

Телефонски именик

Поважни телефони:

Информации 188

Полиција 192

Противпожарна станица 193

Итна помош 194

Точно време 185

Меѓународни разговори 901

 

Општина Гевгелија 034/213-843

                                 034/213-899

                                 034/216-899

Железничка станица 034/212-033

ЕВН Македонија 034/213-841

Шумско стопанство 034/213-286

Автобуска станица 034/611-003

Пошта- Гевгелија 034/213-813

Пошта- граничен премин 034/230-120

Брза Пошта- Гевгелија 034/9800

Мак.Телеком- Гевгелија 034/213-815

Т-Мобиле Гевгелија 034/213-000

ЈКП- Комуналец 034/212-808

АМСМ- Гевгелија "Дичо Панов" 034/213-987

Здружение на Возачи Центар за Возила Гевгелија 034/213-998

Народен музеј 034/213-660

 

Општа Болница

 

Центар за ментално здравје 034 -214-082

Хирургија 034-213-710/129

Интерно 034-213-710/146

Детско одделение 034-213-710/113

Гинекологија 034-213-710/153

Рентгенологија 034-213-710/151

Невропсихијатрија 034-213-710/115

Физикална терапија 034-231-170

Невропсихијатриска болница – Негорци 034-231-072

 

 

Туристички агенции:

 

Путник 034/216-901

Дори 034/218-421

Одеон 034/217-219, 211-219

 

Пицерии и ресторани

 

Пицерија ˝БАКАРДИ˝, ул. Радован Ковачевиќ- Гевгелија -212-086

Пицерија "ЕНЏОИ", ул. Маршал Тито- Гевгелија -211-007

Ресторан "ЕЛИТА" ул. 7 Ноември – Гевгелија-213-701

Ресторан ˝БОКО˝, ул.Радован Ковачевиќ- Гевгелија -211-890

Ресторан ˝ЕЛЕНИ˝, ул. Радован Ковачевиќ- Гевгелија -218-317

Ресторан ˝МИКИ-ЏА˝, ул. Железничка- Гевгелија -213-001

Ресторан ˝АСТОРА˝, Булевар Гевгелија- Гевгелија -214-450

Ресторан ЈАВОР ЏОКО Мрзенци- Гевгелија -216-920

Ресторан ЈАВОР АГАПИ Мрзенци- Гевгелија -212-920

 

Такси компании

 

ТД"БУШ" ИСТО ДООЕЛ,тел.15 33

ТД "МАСТЕР" Копмпани, тел.15 31

ТД "TA- MИ" Тодор ДООЕЛ, тел.1544

ТД "ХИТ– Џ.М." ДООЕЛ, тел.15 48

ТД "Меланија–плус"ДООЕЛ,тел.034/215-700

ТД "Сити – плус" ДОО, тел. 034/215-900

ТД "М.Ј. Компани", тел.034/215-888

Прашајте го градоначалникот

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2023 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio