Image
Е-Општина

Буџет

 

 

     - Завршни сметки на буџетот на општина Гевгелија за 2021 година

 

    - Квартални извештаи за извршување на буџет за 2021 година

 
 
 
 
    -  ЈПКД КОМУНАЛЕЦ
 

 

 

  - ЗАВРШНИ СМЕТКИ НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ЗА 2021 ГОДИНА

 

 

Прашајте го градоначалникот

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2023 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio