Image
Сервис на граѓаните

Општи формулари

 

 

  • БАРАЊЕ ЗА ПРИЕМ КАЈ ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

  • БАРАЊЕ ЗА ПРИЕМ КАЈ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

  • ОПШТО БАРАЊЕ ДО ОПШТИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА И ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

  • БАРАЊЕ ЗА ЕДНОКРАТНА НЕПОВРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ И ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
  • БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА НОВОРОДЕНЧЕ И ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

  • БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА ЗА ТОЧНА АДРЕСА НА ОБЈЕКТ И ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

  • БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА КОПИЈА ОД ПОТВРДА ЗА ТОЧНА АДРЕСА НА ОБЈЕКТ И ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

  • БАРАЊЕ ЗА ГРАДЕЖНА, КОМУНАЛНА И ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

 

Прашајте го градоначалникот

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2023 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio