Image
Image

Туризам

Image

Граѓанско учество во креирање на Буџетот на Општина Гевгелија за 2024 година

Image
Image

е-градежна дозвола

Image

е-градежно земјиште

Image

е-урбанизам

Image

е-набавки

Image

Информации

Image

Формулари

Image

Буџет

Image

Пријави

Image

Локален Младински Совет

Image

Извештај за работа на Градоначалникот 2022 година

Image

Информации за деловен сектор

Image

Гевгелиски магазин

Image

Отчет на градоначалникот Сарамандов: „100 дена посветено за Гевгелија

Разговор со Градоначалникот на Општина Гевгелија - Андон Сарамандов

Извештај за работа на Градоначалникот 2022 година

Извештај за работа на Градоначалникот 2022 година

Image
Image
Image
Image

Општина Гевгелија

Ул.„Димитар Влахов“ 4

1480 Гевгелија

Телефон ++38934 213 843

www.gevgelija.gov.mk

e-mail: gevgelijao@t-home.mk

© 2023 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio