Image
Формулари

Превоз на патници

 ФОРМУЛАРИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ
  • БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ИЗВОД ОД ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ОПШТИНСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО ВНАТРЕШНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ ВО ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
  • БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ОПШТИНСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО ВНАТРЕШНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ ВО ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
  • БАРАЊЕ НА ОДЈАВА НА ИЗВОД ОД ЛИЦЕНЦА
  • БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
  • БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОСЕБЕН ОПШТИНСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

 

Прашајте го градоначалникот

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2023 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio