Image
Надлежности

Локален економски развој

 

 

 

 ЛЕР- планирање на локалниот економски развој, утврдување на развојните и структурните приоритети, водење локална економска политика, поддршка на развојот на малите и средните претпријатија на претприемништво на локално ниво, учество во воспоставувањето и развојот на локалната мрежа на институции и агенции и промовирање партнерство.

                                                                                                                                                                                                                 

Прашајте го градоначалникот

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2023 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio