Image
Сервис на граѓаните

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - president.gov.mk

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - sobranie.mk              

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - vlada.mk

УСЛУГИ-ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - uslugi.gov.mk

ЗАЕДНИЦА НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА - zels.org.mk

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ЈУГОИСТОЧНИОТ РЕГИОН - rdc.mk

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР - komspi.mk

ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - arhiv.gov.mk

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА - stat.gov.mk

EXPLORING MACEDONIA-НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧКИ ПОРТАЛ - exploringmacedonia.com

TRAVEL TO MACEDONIA - travel2macedonia.com.mk

MACEDONIATIMELESS - macedonia-timeless.com

 

ОПШТИНСКИ ИНСТИТУЦИИ

ЈПКД КОМУНАЛЕЦ - komunalecgevgelija.mk

МУЗЕЈ НА ГЕВГЕЛИЈА - muzejgevgelija.mk

СОУ ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ - josifjosifovski.edu.mk

 

ЗБРАТИМЕНИ ОПШТИНИ

ОПШТИНА ИНЏИЈА - indjija.rs

ОПШТИНА ЈАБЛАНИЦА - jablanica.ba

ОПШТИНА КОТКА - kotka.fi

ОПШТИНА СЕВЛИЕВО - sevlievo.bg

ОПШТИНА СЕЖАНА - sezana.si

ОПШТИНА КАРАЧ - esenyrt.biz

Прашајте го градоначалникот

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2023 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio