Image
Сервис на граѓаните

Возен ред

Aвтобуска  станица  -  Гевгелија

ВОЗЕН РЕД

меѓуопштинска патничка линија

 

                                                                                                                       перон 5

Релација :                                                                                                    Поаѓање       

Гевгелија – Струмица                                                                                  06:30 ч.

(станици: Прдејци, Смоквица, Марвинци, Удово, Јосифово,            

Пирава, Валандово и Костурино)                                                 

 секојдневно-освен недела

Гевгелија – Струмица                                                                                  14:30 ч. 

(станици: Прдејци, Смоквица, Марвинци, Удово, Јосифово,

Пирава, Валандово и Костурино)

 секојдневно

Гевгелија – Битола                                                                                       05:20 ч.

(станици: Прдејци, Смоквица, Марвинци, Удово, Д.Капија,

Прждево, Тремник, Неготино, Кавадарци, Возарци, Дреново,

Фариш, Тројци, Прилеп, Тополчани)

 секојдневно-освен недела 

Гевгелија – Богородица                                                                              06:10 ч.

 секојдневно

Гевгелија - Богородица                                                                              15:00 ч.

 секојдневно

(Превозник:Трансбалкан-патнички ДООЕЛ Гевгелија)  

______________________________

 

меѓуопштинска патничка линија

                                                                                               перон 4

Релација :                                                                                                    Поаѓање     

 

Гевгелија-Скопје, директен                                                                        06:00 ч.

секојдневно-освен сабота,недела и државни празници   

Гевгелија–Скопје

(станици: Прдејци, Смоквица, Марвинци, Удово, Д.Капија,  

Неготино, Градско, Велес)                                                                             07:18ч.                                                                                                                                         

                                                                                                                        09:48 ч.

                                                                                                                        13:18 ч.

Режим на одржување на линија : секојдневно                                             18:18 ч.

 

Гевгелија–Дојран–Мрдаја                                                                           13:45 ч.          

(станици: Богданци,Црничино,Ачикот,Нов Дојран)                                      16:45 ч.

Режим на одржување на линија : секојдневно                                             18:57 ч.

Гевгелија–Богданци                                                                                    11:00 ч.          

(станици: Богданци,Црничино,Ачикот,Нов Дојран)                                      20:00 ч.

Режим на одржување на линија : секојдневно                           

(Превозник : Руле турс ДОО – Скопје)

_________________________

                                                                                                            

Меѓуопштинска и општинска патничка линија

 

                                                                                

 перон 2

Релација :                                                                                                    Поаѓање     

Гевгелија –Скопје (директен)                                                                     11:00 ч. 

секојдневно, освен недела и државни празници  

 

Гевгелија –Валандово                                                                                 15:00 ч. 

секојдневно, освен сабота,недела и државни празници  

 

Гевгелија –Богороди                   06:40; 08:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14.00;                                              

                                                                15:05; 16:00; 17:10; 18:30; 20:00; 21:00  ч.

секојдневно

 

Гевгелија –Негорци                     06:35; 08:30; 09:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:45;

(станица Мрзенци)                                                        15:05; 15:50; 18:15; 20:00 ч.

 секојдневно

 

Гевгелија–Богданци                                                                                    15:00 ч.

секојдневно

 

Гевгелија –Миравци                                        07:10; 12:00; 13:00; 15:05; 17:10 ч.

(станици-Смоквица,Милетково,Давидово)

секојдневно

 

 Гевгелија-Дојран                                                                   06:45; 10:45; 16:30 ч.

(станица-Богданци )

 секојдневно

                                                                                

(Превозник: Амиго компани  ДОО Негорци- Гевгелија )

 

_______________________

 

 

 

Меѓуопштинска и општинска патничка линија

 

                                                                                

 перон 3

Релација :                                                                                                    Поаѓање     

Гевгелија –Богородица                                             07:00;  08:30;  09:15; 11:30 ;

                                                                                     12:30 ; 13:30; 16:30; 18:00  ч.секојдневно, освен сабота,недела и

државни празници; линија 2 и сабота;

 

 Гевгелија –Негорци                                          06:00; 06:35; 09:00; 11:00; 13:00;

                                                            14:30(душевна); 16:10; 16:45;18:00;18:45 ч.

(станица Мрзенци)

секојдневно, освен недела и државни празници; линија 6 и сабота;    

Гевгелија -Негорци–Прдејци   07:30; 10:00; 12:00; 14:00; 15:05; 17:00;21:00 ч. 

(станица Мрзенци)

Режим на одржување на линија : секојдневно, освен недела и

државни празници  

 

Гевгелија –Моин-Ново Конско            05:45 ; 07:00; 12:40;15:10;17:10;19:10 ч. 

секојдневно, освен сабота,недела и државни празници (1,2,3,4,6);

секојдневно, освен недела и државни празници (5)

 

Гевгелија –Петрово-Миравци                                                                     07:40 ч.

секојдневно, освен недела и државни празници  

 

6.Гевгелија –Кованец                                                                                   05:50 ч.

секојдневно, освен недела и државни празници  

(Превозник: Дори ДПТУ  Негорци- Гевгелија)  

Прашајте го градоначалникот

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2023 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio